Service Network

Headquarters: Xin County, Xinyang City, Henan Province

  • After-sales area:

    Guangdong, Guangxi, Shanghai, Fujian, Jiangxi, Hunan, Hubei, Zhejiang, Sichuan, Chongqing, Jiangsu, Shandong, Henan, Hebei, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Yunnan, Guizhou, Shaanxi

  • National after-sales service:

    All over the country's industrial concentration areas in all provinces

  • National unified after-sales service hotline:

    400-621-7008

img

Service Network